Oil painting Xe54 {xenon} by Gary Eleinko

Xe54 {xenon}

"Xe54 (xenon)  2022/23 Oil on wood, Xenon capsule, inkjet photos
8" x 6"