Oil painting TI 22 (Titanium) by Gary Eleinko

TI 22 (Titanium)

"TI 22"  2020  Oil on wood, inkjet spring, drill bits, titanium, 
 8" x 6"