Oil painting TI 22 by Gary Eleinko

TI 22

"TI 22"  2020  Oil on wood, inkjet spring, drill bits, titanium, 
 8" x 6"