Oil painting  Georgia by Gary Eleinko

Georgia

"Georgia"  early 1970's, Oil on Canvas