Watercolor Boston Etude # 1 by Gary Eleinko

Boston Etude # 1

"Boston Etude # 1" c. 1976   Watercolor on  paper  29" x 21"