Oil painting Amazon Strata by Gary Eleinko

Amazon Strata

Amazon Strata  c. 1995  oil, canvas, wood, steel wool