Oil painting Amazon #7  QEII by Gary Eleinko

Amazon #7 QEII

Amazon #7  QEII  1995  Oil, wood, rose canes  8" x 15"